Najnovšie aktuality


Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh… …

Často kladené otázky

Aktualizovali sme zoznam často kladených otázok účastníkmi konzultácií k štandardom.  Ich zoznam nájdete tu: …

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej… …

Často kladené otázky

Zverejnili sme zoznam otázok často kladených účastníkmi konzultácií k štandardom.  Ich zoznam nájdete tu. …

Záznamy z konferencie

Záznamy z podujatia sú k dispozícii odbornej verejnosti a majú len informatívny charakter. Záväzné sú… …

Konzultácie ku štandardom

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť konzultácii k štandardom a žiadostiam… …