Najnovšie aktuality


Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania.

Pozývame Vás na on-line diskusiu k témam súvisiacim so zapojením zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského… …

Kvalita dištančného vzdelávania

Pozývame Vás na on-line diskusiu ku kvalite dištančného vzdelávania. …

Viac ako 300 účastníkov podujatia ku kvalite vysokých škôl

V piatok sa uskutočnilo už štvrté odborné online podujatie v tomto roku organizované Slovenskou akreditačnou agentúrou… …

Často kladené otázky

Aktualizovali sme zoznam otázok často kladených účastníkmi konzultácií. Ich zoznam nájdete tu …

Usmernenie k žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Doplnili sme usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018… …

Oznámenie o schválení zmien a doplnení metodiky na vyhodnocovanie štandardov

Výkonná rada SAAVŠ schválila návrh na zmenu a doplnenie metodiky na vyhodnocovanie štandardovpredložený na jej26. zasadnutí… …