Konferencia k zverejneniu návrhu štandardov

Pozývame Vás na konferenciu k zverejneniu návrhu štandardov
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 

Piatok, 15.11.2019 o 10.00 hod. v priestoroch Auly Rotunda, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica)

 

Program konferencie :

  1. Otvorenie konferencie
  2. Kontext a príprava návrhu akreditačných štandardov
  3. Návrh štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
  4. Návrh štandardov pre študijný program
  5. Návrh štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 
  6. Diskusia

 

Konferencia je určená verejnosti, predovšetkým však predstaviteľom vysokých škôl, zamestnávateľom a predstaviteľom ďalších zainteresovaných strán ako úvod k pripomienkovaniu návrhu štandardov, ktoré boli zverejnené dňa 30.10.2019 na našej webovej stránke www.saavs.sk .