Posted on

Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zverejnila na pripomienkovanie úpravu akreditačných štandardov pre študijný program….

Read More
Posted on

Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh…

Read More
Posted on

Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zverejnila na pripomienkovanie úpravu akreditačných štandardov pre študijný program….

Read More
Posted on

Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh…

Read More