Posted on

Akademická štvrťhodinka – prieskum spokojnosti študentov začína

Dnes začína celoslovenský prieskum Akademická štvrťhodinka, v rámci ktorého sú študenti I. a II. stupňa vzdelávania…

Read More
Posted on

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania.

Pozývame Vás na on-line diskusiu k témam súvisiacim so zapojením zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského…

Read More
Posted on

Kvalita dištančného vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 16.4.2021. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania…

Read More
Posted on

Kvalita dištančného vzdelávania

Pozývame Vás na on-line diskusiu ku kvalite dištančného vzdelávania.

Read More
Posted on

Vzdelávanie orientované na študenta (SCL – “Student-centered learning”)

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Podujatie organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) sa uskutočnilo…

Read More
Posted on

Akademická štvrťhodinka – prieskum spokojnosti študentov začína

Dnes začína celoslovenský prieskum Akademická štvrťhodinka, v rámci ktorého sú študenti I. a II. stupňa vzdelávania…

Read More
Posted on

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania.

Pozývame Vás na on-line diskusiu k témam súvisiacim so zapojením zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského…

Read More
Posted on

Kvalita dištančného vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 16.4.2021. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania…

Read More
Posted on

Kvalita dištančného vzdelávania

Pozývame Vás na on-line diskusiu ku kvalite dištančného vzdelávania.

Read More
Posted on

Vzdelávanie orientované na študenta (SCL – “Student-centered learning”)

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Podujatie organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) sa uskutočnilo…

Read More