Posted on

Aktuálne k situácii s COVID-19

Krátky rozhovor s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo odvysielaný v Slovenskom rozhlase dňa…

Čítať viac
Posted on

Návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na pripomienkovanie verejnosťou

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony…

Čítať viac
Posted on

Oznámenie pre uchádzačov o zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „Agentúra“) prijala viac ako 1100 žiadostí uchádzačov…

Čítať viac
Posted on

Slovenská akreditačná agentúra pokračuje v návštevách zahraničných partnerov

Medzinárodná spolupráca, komunikácia a výmena profesionálnych skúseností je integrálnou súčasťou aktivít našej inštitúcie. Po podnetných…

Čítať viac
Posted on

Staré akreditácie vysokých škôl dokončí už nová agentúra

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) prevzala agendu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády a časť kompetencií…

Čítať viac
Posted on

List rektorom: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie

Rektorkám a rektorom vysokých škôl SR bol zaslaný list s nasledovným oznamom: Vec: Oznámenie o prevzatí…

Čítať viac
Posted on

Vymenované posledné orgány agentúry

S účinnosťou od 1. februára 2020 vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu členov a náhradníka Komisie Slovenskej…

Čítať viac
Posted on

List rektorom: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie

Rektorkám a rektorom vysokých škôl SR bol zaslaný list s nasledovným oznamom: Vec: Oznámenie o prevzatí…

Čítať viac
Posted on

Viac ako tisíc záujemcov sa hlási za posudzovateľov do pracovných skupín akreditačnej agentúry

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prijala 1122 žiadostí o zápis do zoznam  posudzovateľov. Prihlášky vyplnili…

Čítať viac
Posted on

Ukončenie výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov SAAVŠ

Prihlasovanie do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bolo oficiálne ukončené. K 15.1.2020 sa…

Čítať viac
Posted on

Aktuálne k situácii s COVID-19

Krátky rozhovor s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo odvysielaný v Slovenskom rozhlase dňa…

Čítať viac
Posted on

Návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na pripomienkovanie verejnosťou

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony…

Čítať viac
Posted on

Oznámenie pre uchádzačov o zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „Agentúra“) prijala viac ako 1100 žiadostí uchádzačov…

Čítať viac
Posted on

Slovenská akreditačná agentúra pokračuje v návštevách zahraničných partnerov

Medzinárodná spolupráca, komunikácia a výmena profesionálnych skúseností je integrálnou súčasťou aktivít našej inštitúcie. Po podnetných…

Čítať viac
Posted on

Staré akreditácie vysokých škôl dokončí už nová agentúra

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) prevzala agendu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády a časť kompetencií…

Čítať viac
Posted on

List rektorom: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie

Rektorkám a rektorom vysokých škôl SR bol zaslaný list s nasledovným oznamom: Vec: Oznámenie o prevzatí…

Čítať viac
Posted on

Vymenované posledné orgány agentúry

S účinnosťou od 1. februára 2020 vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu členov a náhradníka Komisie Slovenskej…

Čítať viac
Posted on

List rektorom: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie

Rektorkám a rektorom vysokých škôl SR bol zaslaný list s nasledovným oznamom: Vec: Oznámenie o prevzatí…

Čítať viac
Posted on

Viac ako tisíc záujemcov sa hlási za posudzovateľov do pracovných skupín akreditačnej agentúry

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prijala 1122 žiadostí o zápis do zoznam  posudzovateľov. Prihlášky vyplnili…

Čítať viac
Posted on

Ukončenie výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov SAAVŠ

Prihlasovanie do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bolo oficiálne ukončené. K 15.1.2020 sa…

Čítať viac