Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF1910101Dr. Achim HopbachRakúskokonzultácie ku akreditáciám1536,4130.12.2019011/2019
DF190100StormLevel, a.s.Budyšínska 36, 831 02 Bratislava48034029Vypracovanie dokumentácie GDPR1530,0030.12.20192019/0053
DF190099Ing. Eva Hlivová - bezp.skOrechová25, 821 06 Bratislava35330741tvorba dokumentácie BOZP, OPP a rizík220,0030.12.2019009/2019
DF190098Ing. Eva Hlivová - bezp.skOrechová 25, 821 06 Bratislava35330741služby TPO a BTS13,3330.12.2019009/2019
DF190097Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby68,2017.12.2019
DF190096Dr.Mark P. JonesVeľká BritániaPoradenská činnosť k štandardom1934,9317.12.2019007/2019
DF190095B2B partner, s.r.o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava444413467lekárničky160,8017.12.20192019/0055
DF190094Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374aplikačné a systémové konzultácie435,7217.12.2019003/20192019/0058
DF190093Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374aplikačné a systémové konzultácie269,4012.12.2019003/20192019/0049
DF190092Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Vema V4 Cloud109,2012.12.2019003/20192019/0049
DF190091interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164tonery327,2012.12.20192019/0056
DF190090Doxx-stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky447,9209.12.2019001/20192019/0053
DF190089Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445monitoring médií november 2019174,0009.12.20192019/0023
DF190088Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374školenie nových modulov510,0005.12.20192019/0052
DF190087O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné hovory88,1304.12.2019006/2019
DF190086Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby55,5520.11.2019
DF190085Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií október 2019174,0008.11.20192019/0023
DF190084O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania87,3607.11.2019006/2019
DF190083DOXX-Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta DOXX12,0007.11.2019001/20192019/0050
DF190082DOXX- Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky549,7201.11.2019001/20192019/0051