Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF190011Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503online produkt vssr.sk117,0028.03.20192019/0007
DF190010Swiss Coffe, s.r.o.Mierová 66, 821 05 Bratislava43771963Kávovar Jura WE 61349,0028.03.2019
DF190009Alza.sk, s.r.o.Bottova 7, 811 09 Bratislava36562939Notebooky Acer Swift 5 Pro Ultra, Sieťová karta AXAGON ADE-SRC4132,9227.03.20192019/006
DF190008LKC partners, s.r.o.Tomášikova 10G, 821 03 Bratislava47234971Právne služby2880,0026.03.2019002/2019
DF190007Profesia, s.r.o.Pribinova 19, 811 09 Bratislava35800861Balík služieb - CV 50 na obdobie 21.3.19 - 20.3.20166,8022.03.20192019/0005
DF190006Notársky úrad, JUDr. Agáta WiegerováDúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava31783538Notárska zápisnica, osvedčenie právne významnej skutočnosti, osvedčenie podpisu112,8015.03.2019
DF190005LKC partners, s.r.o.Tomášikova 10G, 821 03 Bratislava47234971Právne služby1728,0007.03.2019002/2019
DF190004Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky156,6525.02.2019001/20192019/004
DF190003Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta Doxx, stravné lístky69,2806.02.2019001/20192019/0003
DF190002WebSupport, s.r.o.Karadžičova 12, 821 08 Bratislava3642192810,6810,6801.02.20192019/0002
DF190001PosAm, spol. s r.o.Bajkalská 28, 821 09 Bratislava31365078USB token97,5621.01.20192019/0001