Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF190071Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Prevod a úprava dát EL EKOS53,8809.10.2019003/20192019/0034
DF190070DOXX-Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky513,0707.10.2019001/20192019/0043
DF190069Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií september 2019174,0004.10.20192019/0023
DF190068O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania67,2504.10.2019006/2019
DF190067Doxx - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta DOXX12,0003.10.2019001/20192019/0042
DF190066Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby12,7020.09.2019
DF190065Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta 32, 040 11 Košice36212466Tonery234,1020.09.20192019/0041
DF190064Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Seminár PAM60,0020.09.20192019/0040
DF190063Ing. Pavol Regina - REGINAHattalova 12, 831 03 Bratislava11636653kancelárske potreby790,8020.09.20192019/0038
DF190062Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií august 2019174,0013.09.20192019/0023
DF190061Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374aplikačné a systémové konzultácie326,7613.09.20192019/0034
DF190060Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta 49. 040 11 Košice36212466toner OKI čierny64,7011.09.20192019/0039
DF190059ODITEA, s.r.o.Astrová 2/A,821 01 Bratislava47139200Školenie - podlimitná zákazka96,0006.09.2019
DF190058Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Nastavenie Vema V4 Cloud26,9404.09.20192019/0037
DF190057O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863Mobilné volania66,3104.09.2019006/2019
DF190056Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Konzultácie EKOS78,9602.09.20192019/0034
DF190055DOXX - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Elektronický stravný lístok525,2903.09.2019001/20192019/0035
DF190054DOXX- Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta DOXX12,0003.09.2019001/20192019/0036
DF190053Vema, s.r.o.Planárenská 7/C, 821 09Bratislava31355374Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud331,2028.08.2019003/2019
DF190052Poradca Podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503Mzdové centrum - ročný prístup207,9026.08.20192019/0033