Objednávky

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plneniaDátum vyhotoveniaSchválil
2019/0051DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky540,0006.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0050DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravovacia karta12,0005.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0049Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Doplnenie modulov do SW Vema273,0005.11.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0048MMINV, s.r.o.059 12 Švábovce 33,51244543Rollup 85*200 s potlačou320,0028.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0047Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374navýšenie osobných čísiel na 30, V4 Cloud25,2024.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0046KIWI.com., s.ro.Palachovo náměstí 797/4, 625 00 Brno29352886Letenky Viedeň-Berlín, Berlín-Viedeň418,0024.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0045interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164tonery247,9018.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0043DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky504,0007.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0044Typocon, spol. s r.o.Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava17322057vytlačenie vizitiek28,2214.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0042DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356. 010 01 Žilina36391000Stravovacia karta12,0001.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0041Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta 49, 040 11 Košice36212466Tonery234,1010.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0040Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Seminár k PAM6006.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0039Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466Toner čierny64,7028.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0038Ing. Pavol Regina - \\\"Regina\\\"Hatalova 12, 831 03 Bratislava11636653Kancelárske potreby774,0006.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0037Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Nastavenie Vema V4 Cloudu na stanici26,9403.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0034Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Konzultácie EKOS1.000,0021.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0035DOXX - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky516,0002.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0036DOXX - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina3639100Karta DOXX12,0002.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0033Poradca Podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503Mzdové centrum - ročný prístup207,9021.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0032Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava35800861Služba Credit 5394,821.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.