Objednávky

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plneniaDátum vyhotoveniaSchválil
2019/0042DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356. 010 01 Žilina36391000Stravovacia karta12,0001.10.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0041Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta 49, 040 11 Košice36212466Tonery234,1010.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0040Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Seminár k PAM6006.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0039Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466Toner čierny64,7028.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0038Ing. Pavol Regina - \\\"Regina\\\"Hatalova 12, 831 03 Bratislava11636653Kancelárske potreby774,0006.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0037Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Nastavenie Vema V4 Cloudu na stanici26,9403.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0034Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Konzultácie EKOS1.000,0021.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0035DOXX - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky516,0002.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0036DOXX - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina3639100Karta DOXX12,0002.09.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0033Poradca Podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina31592503Mzdové centrum - ročný prístup207,9021.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0032Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava35800861Služba Credit 5394,821.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0031Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky472,0009.08.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
2019/0030Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta Doxx436,0018.07.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0029Gast Tom, s.r.o.Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava44822316Občerstvenie a personál na Konferenciu SAAVŠ908,8018.07.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0028Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta II. 49, 040 11 Košice36212466Kancelársky materiál57,0018.07.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0027Ing. Pavol Regina - "REGINA"Hattalova 12, 831 03 Bratislava11636653Kancelársky materiál148,4103.07.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0026Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta Doxx18,0003.07.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0025Marek Andráši - EucleanNarcisová 803/4843653596Upratanie kancelárskych priestorov340,0007.06.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0024Petit Press, a.s. - divízia BratislavaLazaretská 12, 811 08 Bratislava3590253Oznámenie v Denníku SME63,4107.06.2019Prof. Ing.Robert Redhammer, PhD.
2019/0023Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií2088,0005.06.2019Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.