Späť na zoznam
Číslo výpisu:1
Dátum zasadnutia:15.03.2019
Názov zasadnutia:

Výkonná rada schvaľuje vnútorný "Vnútorný predpis č. 1/2019 o určení výšky mzdy členom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo", ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia. (15. 3. 2019.)

Uznesenie (príloha):