Vnútorné predpisy

NázovPríloha
Príloha k vyhodnoteniu pripomienok k návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo priloha-k-vyhodnoteniu-zasad-final_5d7625b7ab225.pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vyhodnotenie-pripomienok-k-nvrhu-zsad-final_5d76251526e1a.pdf
Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vp-zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov-final_5d7624aae4a54.pdf
Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady a zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prava-konfliktu-zujmov_final_5d395bdcd7488.pdf
Etický kódex Slovenskej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo etick-kdex-final_5d395b31a17e9.pdf
Rokovací poriadok výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvorokovaci-poriadok_final_5d81f8137411b.pdf
Organizačný poriadok Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvoorganizan-poriadok_finalna-verzia_5cf7d90950013.pdf
Štatút Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvotatt-agentry-saavs_finalna-verzia_5cf7d8fe42eb5.pdf