Vnútorné predpisy

NázovPríloha
Rokovací poriadok Komisie SAAVŠ pre posudzovanie námietok rokovac-poriadok-komisie-saav-pre-posudzovanie-nmietok_5e3a6f029a9a8.pdf
Vnútorný predpis o postupe SAAVŠ pri posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov účinných do 31.10.2018vp-1_2020-o-postupe-saav-pri-posudzovan-innost-v_5e3a6ec0ecd85.pdf
Smernica k poskytovaniu stravných lístkov pre zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-k-poskytovaniu-stravnch-lstkov-zamestnancov-saav_5e1866a2b3bc9.pdf
Smernica o podpisových oprávneniach a podpisových vzoroch Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-o-podpisovch-vzoroch-a-podpisovch-oprvneniach_5e0a21a54363e.pdf
Smernica o cestovných náhradách zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-o-cestovnch-nhradch_sg_5e0a1a6682756.pdf
Smernica o vedení účtovníctva Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-o-veden-tovnctva_zapracovan-pripomienky_zrfinal_19.11.2019_sg_5e0a17786a1e0.pdf
Pracovný poriadok Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pracovn-poriadok-saavs_5e09311167b4e.pdf
Smernica o výdavkoch a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-o-vdavkoch-a-hospodren-s-rozpotovmi-prostriedkami-na-reprezentan-a-propagan-ely-slovenskej-akreditanej-agentry-pre-vysok-kolstvo_5dc93c545981b.pdf
Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo smernica-sf-_5dc92c358de31.pdf
Príloha č. 4 Mzdového predpisu SAAVŠprloha-.-4_5dc91d95c89b4.pdf
Príloha č. 3 Mzdového predpisu SAAVŠprloha-.-3_5dd531c734425.pdf
Príloha č. 1 a príloha č. 2 Mzdového predpisu SAAVŠ priloha-.-1-.-2_5dc91d4d2f4f2.pdf
Mzdový predpis Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo mzdov-predpis_5dd531dd96174.pdf
Návrh akreditačných štandardovstandardy-na-pripomienkovanie-verejnostou-30102019-final_5db9835f73e46.pdf
Príloha k vyhodnoteniu pripomienok k návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo priloha-k-vyhodnoteniu-zasad-final_5d7625b7ab225.pdf
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vyhodnotenie-pripomienok-k-nvrhu-zsad-final_5d76251526e1a.pdf
Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady a zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prava-kz_final_5d920aff1310e.pdf
Etický kódex Slovenskej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo eticky-kodex-saavs_5d920ac22bc8c.pdf
Rokovací poriadok výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvorokovaci-poriadok-saavs_5d920a769b3b9.pdf