Späť na zoznam
Názov:Smernica o výdavkoch a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:smernica-o-vdavkoch-a-hospodren-s-rozpotovmi-prostriedkami-na-reprezentan-a-propagan-ely-slovenskej-akreditanej-agentry-pre-vysok-kolstvo_5dc93c545981b.pdf