Späť na zoznam
Názov:Smernica o vedení účtovníctva Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:smernica-o-veden-tovnctva_zapracovan-pripomienky_zrfinal_19.11.2019_sg_5e0a17786a1e0.pdf