Späť na zoznam
Názov:Smernica o podpisových oprávneniach a podpisových vzoroch Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:smernica-o-podpisovch-vzoroch-a-podpisovch-oprvneniach_5e0a21a54363e.pdf