Späť na zoznam
Názov:Vnútorný predpis o postupe SAAVŠ pri posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov účinných do 31.10.2018
Príloha:vp-1_2020-o-postupe-saav-pri-posudzovan-innost-v_5e3a6ec0ecd85.pdf