Späť na zoznam
Názov:Etický kódex Slovenskej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:eticky-kodex-saavs_5d920ac22bc8c.pdf