Späť na zoznam
Názov:Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady a zamestnancov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:prava-kz_final_5d920aff1310e.pdf