Späť na zoznam
Názov:Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf