Späť na zoznam
Názov:Príloha k vyhodnoteniu pripomienok k návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Príloha:priloha-k-vyhodnoteniu-zasad-final_5d7625b7ab225.pdf