Adresa pre doručovanie písomností

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Nám. Slobody 6943/11, P.O. Box 7
811 06 Bratislava 15

Telefón: +421 948 181 367
Email: info[at]saavs.sk

Internetová stránka: www.saavs.sk
IČO: 52 113 680
DIČ: 2120894028

Sídlo

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava