Najnovšie aktuality


Call for applications for registration in the list of reviewers of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education

The Slovak Accreditation Agency for Higher Education (hereinafter referred to as the “Agency”) in accordance… …

Dotazník – Dopad COVID-19 na študentov

Ak sa Vám dotazník na mobile nezobrazuje správne, kliknite sem. Loading …

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa zákona č. 269/2018 Z. z…. …