Najnovšie aktuality


Dotazník – Dopad COVID-19 na študentov

Ak sa Vám dotazník na mobile nezobrazuje správne, kliknite sem. Loading …

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa zákona č. 269/2018 Z. z…. …