Pripravované podujatia

25. október, 2021

Výstupy prieskumu Akademická štvrťhodinka – workshop pre vysoké školy.

12. november, 2021

Učitelia študijného programu – štruktúra, kompetentnosť a úlohy učiteľov v zabezpečovaní kvality vzdelávania. Vedecko-pedagogické tituly.    

Konferencia k činnosti SAAVŠ

25. november, 2021
10. december, 2021

Vnútorné systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Nedávno realizované podujatia

Archív všetkých realizovaných podujatí