Ako vytvoriť, upraviť, schváliť študijný program – skúsenosti z posudzovania II.

Aktuality Realizované podujatia

Pozývame Vás na pokračovanie on-line diskusie k otázkam súvisiacim s vytváraním, úpravou, posudzovaním a schvaľovaním študijných programov. Budeme pokračovať v diskusii o skúsenostiach z posudzovania žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov podľa §30 zákona č. 269/2018 Z.z. so zameraním na ďalšie štandardy pre študijný program. 

Cieľom týchto stretnutí je priniesť užitočné podnety v procese zosúlaďovania študijných programov a vytvárania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl. 

Podujatie je určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy, osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu študijných programov, vysokoškolských učiteľov, študentov, posudzovateľov SAAVŠ a ďalších.

On-line podujatie sa uskutoční v piatok 26. 11. 2021 o 9:00 v MS TEAMS.
Prosíme o registráciu na podujatie do 25. 11. 2021 do 14:00 hod.

Registrácia: https://forms.office.com/r/4kFr55vdqt


Prístup na podujatie na základe registrácie Vám zašleme 25. 11. 2021 po 14:00.