Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl. Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG) s podporou programu Erasmus+ Európskej únie. Akčný plán reflektuje súčasné […]

Continue Reading

Otvorme vysoké školy svetu

25.6. 2021 o 9:00 Otvorme vysoké školy svetu 25.6. 2021 Zámery internacionalizovať vysokoškolské prostredie sú tradičnou súčasťou stratégie väčšiny slovenských vysokých škôl. Prečo sú tieto zámery málo viditeľné v bežnom fungovaní vysokých škôl? Je otváranie vysokých škôl podmienkou rozvoja kvality? Aké sú možnosti a cesty medzinárodnej spolupráce a ako ich využívame? O týchto a ďalších otázkach súvisiacim s […]

Continue Reading

Akademická integrita

Akademická integritaTémy súvisiace s akademickou (ne)integritou v ostatnom období pravidelne rezonujú v slovenskom vysokoškolskom aj politickom prostredí. Súvisiaci diskurz jednoznačne odsúdil zistené pochybenia a vyústil do zmien legislatívy. Ak sa však zlyhania nemajú opakovať, je potrebné identifikovať dôvody a motivácie, ktoré ich umožnili a prehodnotiť pravidlá a postupy v prostredí vysokých škôl.Počas on-line podujatia venovaného Akademickej […]

Continue Reading

Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty

Slovenské vysoké školy v súčasnosti žijú jedinečné obdobie spojené s rozhodovaním sa o vlastnej budúcnosti, o ich poslaní, cieľoch, hodnotách, o ponuke študijných programov, spôsobe ich uskutočňovania a neustáleho zlepšovania. Sú položené jasné pravidlá, je poskytnutá bezprecedentná sloboda rozhodovania sa a vyžadovaná zodpovednosť za preukázanie súladu s pravidlami a neustále zlepšovanie sa. Vzniká veľa otázok, […]

Continue Reading

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

Podujatie sa uskutočnilo 30.4.2021 Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania. Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov […]

Continue Reading

Akademická štvrťhodinka – prieskum spokojnosti študentov začína

Dnes začína celoslovenský prieskum Akademická štvrťhodinka, v rámci ktorého sú študenti I. a II. stupňa vzdelávania a spojeného štúdia pozývaní vyjadriť svoj názor na vysokoškolské vzdelávanie. Zapojiť sa môžu pomocou unikátneho odkazu, ktorý im v najbližších dňoch príde na ich školský e-mail. Prieskum potrvá do konca mája. Po vyhodnotení prinesie unikátny pohľad študentov na ich štúdium […]

Continue Reading