SQAF 2022 – Budúcnosť zabezpečovania kvality na vysokých školách

Aktuality Pripravované podujatia TOP

26. – 27. máj 2022, Hotel TATRA, Bratislava


Pozývame Vás na prvé neformálne stretnutie osôb zodpovedných za zabezpečovanie kvality na slovenských vysokých školách.

Cieľom podujatia je rozvíjať komunitu odborníkov a networking v tejto oblasti na Slovensku.

Prihlasovanie: https://forms.office.com/r/sa7yiWTAZx  

Záväznú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 16. 5. 2022.

Program a organizačné pokyny uvádzame v pozvánke v prílohe.

Z kapacitných dôvodov prosíme o registráciu max. dvoch zástupcov vysokej školy.

O možnej účasti ďalších osôb Vás budeme informovať po 16.5.2022.