pondelok, 29 novembra, 2021

Najnovšie aktuality


Vysoké školy sa musia viac venovať prvákom

Bratislava,24. 9. 2021 – Tento týždeň sa na väčšine vysokých škôl na Slovensku začal akademický …

Viac…

SAAVŠ publikovala prvé výsledky najväčšieho prieskumu študentskej spokojnosti na Slovensku

Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého …

Viac…

Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovali …

Viac…

Otvorme vysoké školy svetu

Pozývame Vás na on-line diskusiu k téme Otvorme vysoké školy svetu, ktorá sa uskutoční 25.06.2021. …

Viac…

Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému

Pozývame Vás na on-line diskusiu k téme Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality …

Viac…

Žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z

Od 1.6.2021 je možné podať žiadosti o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a …

Viac…