Vedenie agentúry

Ing. Dušan Faktor, PhD.
vedúci kancelárie
+421 948 904 572
dusan.faktor@saavs.sk

Mgr. Zuzana Romančíková
vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky
+421 905 157 166
zuzana.romancikova@saavs.sk

Ing. Andrea Zacharová, PhD.
poverená vedúca oddelenia akreditačných činností
+421 940 983 809
andrea.zacharova@saavs.sk

Ing. Martina Džubáková, PhD.
referát pre vnútorné zabezpečenia kvality agentúry
+421 940 982 132
martina.dzubakova@saavs.sk

JUDr. Soňa Gewisslerová
právnik a tajomník výkonnej rady
+421 904 401 502
sona.gewisslerova@saavs.sk

JUDr. Peter Stano
právnik a tajomník odvolacej komisie
+421 948 988 266
peter.stano@saavs.sk