V stredu 04.11.2020 Národná rada Slovenskej republiky rokovala o pozmeňovacom návrhu zákona o vysokých školách, ktorý
umožní akreditáciu študijných programov ponúkaných viacerými vysokými školami spoločne.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.