utorok, 22 júna, 2021

Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zverejnila na pripomienkovanie úpravu akreditačných štandardov pre študijný program. Ide o reakciu na novelizáciu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z decembra 2020. Návrh špecifikuje požiadavky na kvalitu pre spoločný študijný program viacerých vysokých škôl v súlade s európskymi zvyklosťami. Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.

Continue Reading

Padli prvé rozhodnutia agentúry k akreditáciám vysokých škôl

V piatok dňa 4. 9. 2020, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovom brífingu informovala o prvých rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Agentúra rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie. Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.

Continue Reading