Administrátor akreditačných činností Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.10.2020

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac (konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zabezpečovanie procesného spracovania žiadostí vysokých škôl a ďalších akreditačných procesov,
– koordinácia a zabezpečovanie agendy pracovných skupín výkonnej rady agentúry,
– zabezpečovanie komunikácie s členmi pracovných skupín, so žiadateľmi o akreditáciu,
– príprava a zabezpečovanie podkladov na zasadnutia výkonnej rady agentúry,
– spolupodieľanie sa na aktualizácii zoznamu posudzovateľov a na školeniach posudzovateľov,
– podieľanie sa na príprave analytických podkladov týkajúcich sa oblasti pôsobnosti agentúry,
– podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
– iné úlohy na základe zadania.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Informácie k ostatným benefitom budú poskytnuté pri osobnom stretnutí.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– motivačný list,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

9.9.2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– analytické myslenie,
– dôslednosť, presnosť,
– dobré komunikačné schopnosti,
– znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Bittnerová
E-mail: lucia.bittnerova@saavs.sk