Údaje povinne zverejňované o kontrolórovi agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zora Dobríková

§18 ods. 1 písm. a) zákonaZora Dobríková
§18 ods. 1 písm. b) zákonaIng.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01.2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaObchod
§18 ods. 1 písm. i) zákonaVnútorný obchod / Právo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo