pondelok, 29 novembra, 2021

Najnovšie aktuality


Odporúčania OECD pre zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v SR

So súhlasom OECD si vám dovoľujeme ponúknuť report v originálnom znení pod názvom „Zlepšovanie vysokoškolského …

Viac…

Online vzdelávanie ohrozuje kvalitu výučby a môže vytvárať priestor na podvádzanie

Bratislava,11. 11. 2021 – S rýchlo sa zhoršujúcou pandemickou situáciou stále viac pracovísk vysokých škôl prechádza …

Viac…

Kde sa učí s porozumením, tam sa menej podvádza

Agentúra predstavila podrobné dáta o vnímaní vysokých škôl študentmi Bratislava, 26. 10. 2021 –Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo …

Viac…

SPOLUPRÁCA KRAJÍN V4 V OBLASTI KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Bratislava,14.10.2021 Vedúci predstavitelia akreditačných agentúr krajín Vyšehradskej skupiny podpísali dňa 7.októbra na schôdzi v Budapešti memorandum, vytvárajúce …

Viac…

Krátenie rozpočtu vysokých škôl znižuje atraktívnosť Slovenska pre mladých

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) upozorňuje na vážne hospodárske a sociálne riziká znižovania …

Viac…

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

30.septembra 2021 Na základe ustanovenia § 14 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. o …

Viac…