Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF190092Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374Vema V4 Cloud109,2012.12.2019003/20192019/0049
DF190091interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164tonery327,2012.12.20192019/0056
DF190090Doxx-stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky447,9209.12.2019001/20192019/0053
DF190089Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445monitoring médií november 2019174,0009.12.20192019/0023
DF190088Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374školenie nových modulov510,0005.12.20192019/0052
DF190087O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné hovory88,1304.12.2019006/2019
DF190086Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby55,5520.11.2019
DF190085Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií október 2019174,0008.11.20192019/0023
DF190084O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania87,3607.11.2019006/2019
DF190083DOXX-Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta DOXX12,0007.11.2019001/20192019/0050
DF190082DOXX- Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky549,7201.11.2019001/20192019/0051
DF190081Dr. Mark P. Jones55 Pulborough Road, Storiington, West Sussex, BritániaPoradenská činnosť k štandardom1375,0005.11.2019007/2019
DF190080MMINV, s.r.o.059 12 Švábovce 3351244543Rollupy s potlačou330,0029.10.20192019/0048
DF190079CVTI SRLamačská cesta 8/A, 8114 04 Bratislava00151882podnájom priestorov III.Q4002,9024.10.2019182/CVTISR/2019
DF190078Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374V4 Cloud331,2024.10.2019003/2019
DF190077Vema, s.r.o.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava31355374navýšenie osobných čísiel25,2024.10.2019003/20192019/0047
DF190075interNETmania SK, s.r.o.Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš50462164Tonery247,9018.10.20192019/0045
DF190074Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124poštové služby30,6515.10.2019
DF190073Typocon, spo. s r.o.Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava17322057Vytlačenie vizitiek28,2214.10.20192019/0044
DF190072Dr. Mark P. Jones55 Pulborough Road, Storiington, West Sussex, BritániaPoradenská činnosť k štandardom1135,8811.10.2019007/2019