Žiadosti

Žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu podľa § 30 a § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z

Žiadosť o uvedenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o predchádzajúci súhlas s úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.

Návrh úpravy študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.

Žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa § 39 ods.2 zákona č. 269/2018 Z. z.

Úhrada poplatkov za úkony agentúry


Žiadosť o konzultáciu ku štandardom