Konania a rozhodnutia mimo rozsahu európskych štandardov a usmernení – ESG