Pripravované podujatia

10. december, 2021

Vnútorné systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Realizované podujatia

Archív všetkých realizovaných podujatí