Realizované podujatia

19. júna, 2024

Možnosť podávať žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní

Agentúra sprístupnila elektronické formuláre žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní.

4. novembra, 2022

Konzultácia k podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality v IS SAAVŠ (Informačnom systéme SAAVŠ)

Zaoberali sme sa postupom podávania žiadosti v IS SAAVS a obsahom príloh žiadosti.
Podujatie bolo určené pre osoby, ktoré v IS SAAVS vytvárajú žiadosti o posudzovanie súladu vnútorného systému a prílohy žiadosti.  

14. októbra 2021

SPOLUPRÁCA KRAJÍN V4 V OBLASTI KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Vedúci predstavitelia akreditačných agentúr krajín Vyšehradskej skupiny podpísali dňa 7.októbra na schôdzi v Budapešti memorandum, vytvárajúce spoločné fórum pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v krajinách V4 (V4QA Fórum).

1. júna, 2021

Archív všetkých realizovaných podujatí