Realizované podujatia

4. Novembra, 2022

Konzultácia k podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality v IS SAAVŠ (Informačnom systéme SAAVŠ)

Zaoberali sme sa postupom podávania žiadosti v IS SAAVS a obsahom príloh žiadosti.
Podujatie bolo určené pre osoby, ktoré v IS SAAVS vytvárajú žiadosti o posudzovanie súladu vnútorného systému a prílohy žiadosti.  

1. júna, 2021

Archív všetkých realizovaných podujatí