Odvolacia komisia

Členovia komisie agentúry pre posudzovanie námietok:
JUDr. Peter Štrpka, PhD.
JUDr. Marcel Jurko, PhD.
Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

Náhradníci:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.