Údaje povinne zverejňované o členoch komisie agentúry pre posudzovanie námietok v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., predseda odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRudolf Sivák
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. Ing., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01.2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákona
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

JUDr. Peter Štrpka, PhD., člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaPeter Štrpka
§18 ods. 1 písm. b) zákonaJUDr., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01.2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákona
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Mgr. Igor Schweizer, člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIgor Schweizer
§18 ods. 1 písm. b) zákonaMgr.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01.2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Mgr. Michal Řehák, člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaMichal Řehák
§18 ods. 1 písm. b) zákonaMgr.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01.2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. Ing. Peter Demeč, CSc., člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaPeter Demeč
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. Ing., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01. 2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákona
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., členka odvolacej komisie (náhradníčka)

§18 ods. 1 písm. a) zákonaMargita Prokeinová
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. JUDr., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01. 2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo/trestné právo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., člen odvolacej komisie (náhradník)

§18 ods. 1 písm. a) zákonaJozef Hvorecký
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. RNDr., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2024 – 31.01. 2028
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákona
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo