Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

 


 

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

 

predseda výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRobert Redhammer
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. Ing., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.03.2019 – 28.02.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonana základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaElektronika
§18 ods. 1 písm. i) zákonaMikroelektronika / Elektronika / Elektronika
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M

 

podpredseda výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRené Matlovič
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. RNDr., PhD., LLM
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákonaGeografia
§18 ods. 1 písm. i) zákonaGeografia a kartografia / Humánna a regionálna geografia / Geografia
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

 

prof. RNDr. František Kačík, DrSc.

 

člen výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaFrantišek Kačík
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. RNDr., DrSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2023 – 14.03.2029
§18 ods. 1 písm. g) zákonaRada vysokých škôl SR
§18 ods. 1 písm. h) zákonaTechnológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. i) zákonaAnorganická chémia / Výrobné technológie / Technológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. j) zákonaTechnická univerzita vo Zvolene

 

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

 

člen výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaViliam Kupec
§18 ods. 1 písm. b) zákonaIng., PhD., MBA
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská komora audítorov
§18 ods. 1 písm. i) zákona
§18 ods. 1 písm. j) zákona

 

Mgr. art. Bálint Lovász

 

člen výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaBálint Lovász
§18 ods. 1 písm. b) zákonaMgr. art.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaŠtudentská rada vysokých škôl
§18 ods. 1 písm. h) zákonaHudobné umenie
§18 ods. 1 písm. i) zákonaHudobné umenie
§18 ods. 1 písm. j) zákona

 

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

 

člen výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaVladimír Patráš
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. PaedDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2027
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákonaHumanitné vedy – všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. i) zákonaučiteľstvo akademických predmetov, študijná aprobácia slovenský jazyk a literatúra – dejepis / Slovenský jazyk / Všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. j) zákonaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

 

člen výkonnej rady agentúry

 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIveta Šimková
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. MUDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2027
§18 ods. 1 písm. g) zákonaRada vysokých škôl SR
§18 ods. 1 písm. h) zákonaVšeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, kardiológia
§18 ods. 1 písm. i) zákonaVšeobecné lekárstvo / Vnútorné lekárstvo / Vnútorné choroby
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská zdravotnícka univerzita

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

 

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIvan Šimovček
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. JUDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská advokátska komora
§18 ods. 1 písm. h) zákonaTrestné právo, kriminológia, kriminalistika
§18 ods. 1 písm. i) zákonaPrávo / Trestné právo / Trestné právo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaTrnavská univerzita v Trnave

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA

 

členka výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaLjuba Bachárová
§18 ods. 1 písm. b) zákonaMUDr., DrSc., MBA
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2023 – 14.03.2029
§18 ods. 1 písm. g) zákonana základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaVšeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, kardiológia
§18 ods. 1 písm. i) zákonaVšeobecné lekárstvo / Vnútorné lekárstvo / Vnútorné choroby
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská zdravotnícka univerzita