Ako vytvoriť, upraviť, schváliť a zlepšovať študijné programy (skúsenosti z posudzovaní) – časť 2.

26. novembra 2021  – Ako vytvoriť, upraviť, schváliť a zlepšovať študijné programy (skúsenosti z posudzovaní) – časť 2.

Dňa 26. novembra sa uskutočnilo podujatie súvisiace s vytváraním, úpravou, posudzovaním a schvaľovaním študijných programov podľa štandardov pre študijný program (súlad so štandardmi 5, 6, 7, 8, 10 ). Reflektovali sme na skúsenosti z posudzovaní žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov podľa §30 zákona č. 269/2018 Z.z. Naším cieľom bolo priniesť užitočné podnety v procese zosúlaďovania študijných programov a vytvárania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl.