Ako vytvoriť, upraviť, schváliť študijný program – skúsenosti z posudzovania

Aktuality Realizované podujatia

On-line diskusia k otázkam súvisiacim s vytváraním, úpravou, posudzovaním a schvaľovaním študijných programov reflektovala skúsenosti z posudzovaní žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov podľa §30 zákona č. 269/2018 Z.z. (súlad so štandardmi 2, 3, 4 a čiastočne 5).

Cieľom bolo priniesť užitočné podnety v procese zosúlaďovania študijných programov a vytvárania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl.

Podujatie bolo určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy, osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu študijných programov, vysokoškolských učiteľov, študentov, posudzovateľov SAAVS a ďalších. Záznam z podujatia sprístupníme určeným osobám na vyžiadanie prostredníctvom lucia.bittnerova[at]saavs.sk