Veríme, že vysoké školstvo a vedecký výskum budú aj na Slovensku vnímané ako investícia do budúcnosti (SAAVŠ na valnom zhromaždení združenia Európskych agentúr pre kvalitu vysokých škôl – ENQA)

Kvalita vysokého školstva je širšou témou v Európe, nielen na Slovensku. Ťažiskom diskusií sa stáva riadenie kvality medzinárodných študijných programov, keďže ich počty narastajú a narážajú na rozdiely v národných […]

Čítať viac

Slovenské vysoké školy bližšie k európskej elite v riadení kvality. Lakmusom bude ak SAAVŠ získa členstvo v európskom registri EQAR a v európskom združení agentúr ENQA

Slovensko navštívili vysokí predstavitelia európskych organizácií zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania ENQA a EQAR. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť progres v zavádzaní systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a najmä krokov akreditačnej agentúry […]

Čítať viac