Vysoké školy sa musia viac venovať prvákom

Bratislava,24. 9. 2021 – Tento týždeň sa na väčšine vysokých škôl na Slovensku začal akademický rok. Pre vyše 30-tisíc študentov a študentiek je to ich prvý rok na vysokej škole. Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka vyplýva, že väčšina prvákov potrebuje podporu pri adaptácii na vysokú školu, avšak tá je systematicky […]

Continue Reading

SAAVŠ publikovala prvé výsledky najväčšieho prieskumu študentskej spokojnosti na Slovensku

Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Ide o anonymný, doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku, ktorý plánuje SAAVŠ každoročne organizovať. Agentúra bude sledovať, ako sa jednotlivé vysoké školy budú na základe spätnej väzby od […]

Continue Reading

Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zverejnila na pripomienkovanie úpravu akreditačných štandardov pre študijný program. Ide o reakciu na novelizáciu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z decembra 2020. Návrh špecifikuje požiadavky na kvalitu pre spoločný študijný program viacerých vysokých škôl v súlade s európskymi zvyklosťami. Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.

Continue Reading

Padli prvé rozhodnutia agentúry k akreditáciám vysokých škôl

V piatok dňa 4. 9. 2020, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovom brífingu informovala o prvých rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Agentúra rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie. Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.

Continue Reading