piatok, 06 augusta, 2021

Analytik externého zabezpečovania kvality vysokých škôl so zameraním na prácu s dátami

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Práca s verejnými a štátnymi databázami (CREPČ, CREUČ, CRZP, register zamestnancov VŠ, centrálny register študentov, register študijných programov a odborov) – vytváranie výstupných zostáv, prehľadových tabuliek a grafov a pod. Práca s medzinárodnými citačnými databázami (Scopus, WoS) a štatistickými databázami (OECD, atď.) Príprava, realizácia a analýza kvantitatívneho prieskumu SAAVŠ medzi […]

Continue Reading

SAAVŠ publikovala prvé výsledky najväčšieho prieskumu študentskej spokojnosti na Slovensku

Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Ide o anonymný, doteraz najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku, ktorý plánuje SAAVŠ každoročne organizovať. Agentúra bude sledovať, ako sa jednotlivé vysoké školy budú na základe spätnej väzby od […]

Continue Reading

Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl. Akčný plán je výstupom medzinárodného projektu Podpora krajín a ich agentúr na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania pri dosahovaní súladu s ESG 2015 (SEQA-ESG) s podporou programu Erasmus+ Európskej únie. Akčný plán reflektuje súčasné […]

Continue Reading

Akademická štvrťhodinka – prieskum spokojnosti študentov začína

Dnes začína celoslovenský prieskum Akademická štvrťhodinka, v rámci ktorého sú študenti I. a II. stupňa vzdelávania a spojeného štúdia pozývaní vyjadriť svoj názor na vysokoškolské vzdelávanie. Zapojiť sa môžu pomocou unikátneho odkazu, ktorý im v najbližších dňoch príde na ich školský e-mail. Prieskum potrvá do konca mája. Po vyhodnotení prinesie unikátny pohľad študentov na ich štúdium […]

Continue Reading