Tento týždeň v SAAVŠ

účastní sa na ENQA Leadership Development Programme v Budapešti, ktorý slúži ako cielené školenie profesionálnych zamestnancov členských a pridružených agentúr zabezpečujúcich kvalitu účastní sa online stretnutia ENQA pre predsedov/generálnych riaditeľov […]

Čítať viac

Tento týždeň v SAAVŠ

účastní sa na konferencii ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie v rámci bolonského procesu #EHEA2024Tirana, ktorá sa zameriava na niekoľko oblastí vrátane výziev implementácie hlavných záväzkov bolonského procesu, európskou perspektívou internacionalizácie […]

Čítať viac