piatok, 06 augusta, 2021

Konzultácie ku štandardom

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť konzultácii k štandardom a žiadostiam o akreditáciu.Očakávame, že vysoké školy budú organizovať účasť na konzultáciách spoločne prostredníctvom a za účasti osoby/osôb zodpovedných za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy.   Priestor pre odoslanie svojich otázok nájdete v časti Štandardy > Konzultácie. 

Continue Reading

Dôležité aktualizácie

Dávame do pozornosti nasledujúce aktualizované dokumenty. Metodika na vyhodnocovanie štandardov (nájdete v záložke Štandardy) Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (nájdete v záložke Dokumenty > Vnútorné predpisy)

Continue Reading

Konferencia k uvedeniu akreditačných štandardov pre vysoké školy

23. – 24. september 2020, Bratislava, online prenos Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo k uvedeniu akreditačných štandardov, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24. septembra 2020 *.  Prijatie nových akreditačných štandardov predstavuje najväčšiu zmenu v systéme akreditácií vysokých škôl a zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.    […]

Continue Reading

Výberové konanie

Administrátor akreditačných činností Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu01.10.2020 Mzdové podmienky (brutto)1 300 EUR/mesiac (konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača) Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní podľa […]

Continue Reading

Konzultácie k metodike vyhodnocovania štandardov

Agentúra začína konzultácie s predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a ďalších zainteresovaných strán k príprave metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov. Prípadné námety na zlepšenie prosím adresovať agentúre do 24. 7. 2020 tak, aby sme mohli s nimi ďalej pracovať. Ide o nadväzujúci krok na schválenie a zverejnenie štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie. V zmysle § […]

Continue Reading

Agentúra zverejňuje na pripomienkové konanie návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie verejnosťou. Pripomienky zasielajte […]

Continue Reading

Agentúra aktuálne posudzuje 76 správ o odstránení nedostatkov vysokých škôl.

Napriek horúcemu letu sa intenzita prác v agentúre stupňuje. Agentúra prevzala od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR celkovo 82 správ vysokých škôl „o odstránení nedostatkov“, ktoré vysoké školy zasielali na ministerstvo. Táto povinnosť im vznikla na základe záverov akreditácií v predchádzajúcom období, ktoré prijala ešte Akreditačná komisia.  Agentúra v predmetných správach aktuálne posudzuje odstránenie nedostatkov […]

Continue Reading

Stanovisko k boju proti plagiátorstvu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo považuje plagiátorstvo za nezlučiteľné s kultúrou kvality na vysokých školách. Tolerovanie alebo zľahčovanie závažnosti plagiátorstva podkopáva dôveru verejnosti k vysokým školám. Práve tie majú hlavnú zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Agentúra v rámci externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pripravila nové akreditačné štandardy. Obsahujú viaceré požiadavky a mechanizmy na elimináciu plagiátorstva a iných akademických podvodov. […]

Continue Reading