Najnovšie aktuality


On-line podujatie k podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality a súvisiacim zmenám legislatívy

On-line podujatie sa uskutočnilo 29. apríla 2022. Venovali sme sa podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného …

Viac…

Reforma akreditácií pokračuje: aj študenti akreditujú vysoké školy

Nové akreditácie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zapájajú študentov do každej akreditácie už dva …

Viac…

Poslaním učiteľa je rozvíjať dobro v človeku – zvlášť dnes

Pri príležitosti svetového dňa učiteľov je dobré si pripomenúť, že práve učitelia sú kľúčoví pri …

Viac…

Nové študijné programy už podľa európskych pravidiel

Vysoké školy v tomto roku začnú ponúkať nové študijné programy akreditované už podľa nových európskych pravidiel. …

Viac…

Agentúra podporuje humanitárne aktivity vysokých škôl 

Bratislava, 25. 2. 2022 Vysoké školy sa mesiace pripravujú na akreditácie svojich vnútorných systémov kvality. …

Viac…