Tento týždeň v SAAVŠ

účastní sa na konferencii ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie v rámci bolonského procesu #EHEA2024Tirana, ktorá sa zameriava na niekoľko oblastí vrátane výziev implementácie hlavných záväzkov bolonského procesu, európskou perspektívou internacionalizácie […]

Čítať viac