Otázky k štandardom a žiadostiam

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť klásť otázky k štandardom a podávaniu žiadostí  o akreditáciu.

Očakávame, že vysoké školy budú koordinovať kladenie otázok prostredníctvom osoby/osôb zodpovedných za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy.   

Často kladené otázky