Otázky k štandardom a žiadostiam

SAAVŠ si dovoľuje informovať, že v priebehu konaní o posúdenie súladu vnútorných systémov vysokých škôl podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z. nebude vysokým školám poskytovať odpovede na otázky k výkladu štandardov. Otázky k podávaniu žiadostí je možné zasielať na adresu ziadosti@saavs.sk.

Často kladené otázky