Konzultácie ku štandardom

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť konzultácií k štandardom a žiadostiam o akreditáciu.
Očakávame, že vysoké školy budú organizovať účasť na konzultáciách spoločne prostredníctvom a za účasti osoby/osôb zodpovedných za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy.